Strona 1 z 29  > >>

Dotacje dla przedsiębiorców na rozwój turystyki
Nabór wniosków od 31 marca 2017 r. do 29 maja 2017 r.
27-03-2017
3 mln zł dotacji dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego (MŚP)!!!
Nabór wniosków od 10 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r.
27-03-2017
Dotacje dla przedsiębiorców z pomysłem na innowacje

Nabór wniosków od 2 marca do 5 maja 2017 r.

27-03-2017
Oferta firmy
W związku z tym, iż dotacje z każdym rokiem cieszą się coraz to większym zainteresowaniem, podejście do zagadnienia związanego z pozyskaniem dofinansowania musi się wiązać z najwyższym profesjonalizmem, kompleksowością, elastycznością, sumiennością i indywidualnym podejściem do każdego projektu.
 
Oferta usług w zakresie doradztwa i pozyskiwania funduszy unijnych:
 

analiza potrzeb inwestycyjnych klienta i dostosowanie potrzeb  

    do dostępnych funduszy unijnych,

doradztwo w wyborze najkorzystniejszego dofinansowania na rynku,

sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją

    i załącznikami,

opracowanie biznes planu lub studium wykonalności,

monitorowanie całego procesu inwestycyjnego wraz z doradztwem,

rozliczenie inwestycji (projektu) wnioskami o płatność,

sporządzanie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu,

przygotowanie dokumentów do kontroli projektu,

pomoc w spełnieniu wymogów związanych z promocją projektu (strona internetowa,

    tablice, broszury, itp.),

pomoc w uzyskaniu kosztorysów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.