Strona 1 z 29  > >>

Dotacje dla przedsiębiorców na rozwój turystyki
Nabór wniosków od 31 marca 2017 r. do 29 maja 2017 r.
27-03-2017
3 mln zł dotacji dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego (MŚP)!!!
Nabór wniosków od 10 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r.
27-03-2017
Dotacje dla przedsiębiorców z pomysłem na innowacje

Nabór wniosków od 2 marca do 5 maja 2017 r.

27-03-2017
Strona główna

Firma DORADZTWO UNIJNE świadczy usługi w zakresie skutecznego wnioskowania o fundusze unijne. Firma zatrudnia  akredytowanych doradców ds. funduszy unijnych przy Centrum Wspierania Projektów Europejskich z ukończonymi studiami wyższymi drugiego stopnia (specjalizacja - komunikacja w biznesie międzynarodowym, ekonomia menedżerska) oraz studiami podyplomowymi z zakresu administrowania projektami Unii Europejskiej. Zespół pracowników firmy posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych od 2008 roku.

Firma oferuje Państwu kompleksowe usługi doradcze, począwszy od doboru odpowiedniego programu operacyjnego, weryfikacji Państwa szans na pozyskanie dotacji, poprzez pozyskanie wsparcia unijnego, jego rozliczenie oraz sprawozdawczość.

W okresie programowania 2007-2013 zrealizowaliśmy projekty w ramach:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),

Programu  Operacyjnego  „Zrównoważony rozwój sektora  

    rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich    

     2007-2013” (PO RYBY),

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

    Regionalne Programy Operacyjne (RPO),

    Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),

    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),

Europejskiego Funduszu Społecznego:

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – Priorytet VI Rynek pracy

    otwarty dla wszystkich.

    Programu Narodowego Centrum Kultury (Kultura – Interwencje).